Nieuwe leden raad van toezicht Treant › Treant Zorggroep

LET OP! Heeft u een afspraak, of vragen over bezoek en de bezoektijden? Kijk dan eerst op onze corona-informatiepagina.

Nieuwe leden raad van toezicht Treant

Geplaatst op: 18 oktober 2018

De raad van toezicht heeft mevrouw A.J. Huizenga en de heer R. Jonkers per 15 november a.s. benoemd als lid respectievelijk vice-voorzitter van de raad van toezicht van Treant Zorggroep. Beide nieuwe leden hebben hun sporen verdiend in de zorg op bestuurlijke en toezichthoudende posities. Mevrouw J. Anninga blijft nog een jaar aan als waarnemend voorzitter raad van toezicht. Nadien wordt zij als voorzitter opgevolgd door de heer Jonkers.