Nieuw behandelcentrum voor mensen met ernstig overgewicht in Hoogeveen › Treant Zorggroep

LET OP! Heeft u een afspraak, of vragen over bezoek en de bezoektijden? Kijk dan eerst op onze corona-informatiepagina.

Nieuw behandelcentrum voor mensen met ernstig overgewicht in Hoogeveen

Geplaatst op: 7 oktober 2015

Met ingang van januari 2016 kunnen mensen met ernstig overgewicht uit het verzorgingsgebied van Treant Zorggroep dichter bij huis terecht voor een compleet programma dat gericht is op de behandeling van morbide obesitas. Tot voor kort werden zij nog doorverwezen naar andere, verder weg gelegen, locaties in Nederland. Vitalys Nederland, de Nederlandse Obesitas Kliniek en Treant Zorggroep hebben dinsdag 6 oktober jl. een samenwerkingsovereenkomst getekend om het gezamenlijke behandelcentrum te realiseren.

Compleet behandelprogramma
Vitalys, de Nederlandse Obesitas Kliniek en Treant Zorggroep hebben een gezamenlijke aanpak ontwikkeld voor de behandeling van morbide obesitas. Het programma is gericht op leefstijlverandering en wordt veelal ondersteund door een maagverkleinende operatie. Deze ingreep wordt uitgevoerd door één van de bariatrische chirurgen van Vitalys en vindt plaats in topklinisch ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. De Nederlandse Obesitas Kliniek begeleidt de patiënten, op de locatie in Hoogeveen, in een langdurend en intensief traject voor en na de operatie.

Vitalys Nederland
Vitalys, kliniek tegen overgewicht helpt mensen die al jarenlang een strijd voeren tegen hun overgewicht. Met meer dan 1.200 patiënten per jaar zijn zij één van de grootste klinieken in Nederland voor bariatrische chirurgie (operaties die de maag verkleinen). Meer informatie over Vitalys op www.vitalys.nl

Nederlandse Obesitas Kliniek
De Nederlandse Obesitas Kliniek is de grootste en meest gespecialiseerde, zelfstandige kliniek voor het screenen en begeleiden van mensen met (morbide) obesitas. Zij doen dit al meer dan 20 jaar en werken nauw samen met topklinische ziekenhuizen zoals Rijnstate.

Treant Zorggroep
Treant Zorggroep levert zorg vanuit drie ziekenhuislocaties en twintig centra voor verpleeg- en ouderenzorg in de regio Hoogeveen-Emmen-Stadskanaal. In de verzorgingsregio van Treant is morbide obesitas een veel voorkomend probleem. Deze oplossing voor obese patienten is onder meer tot stand gekomen op verzoek van de huisartsen in Hoogeveen e.o.

Mensen met ernstig overgewicht die in aanmerking willen komen voor het behandelprogramma kunnen voor meer informatie contact opnemen met Vitalys, telefoonnummer 088 – 005 5970 of e-mail info@vitalys.nl. De formele verwijzing vindt altijd plaats via de huisarts of specialist.

Op de foto staan vlnr: Guus Bruins, Martin Kirch ( alg. directeur Vitalys) en Kobus Dijkstra ( alg. directeur NOK).