Mooie herinneringen voor bewoners Treant-locatie Tonckenshuys door te wiegen › Treant Zorggroep

Mooie herinneringen voor bewoners Treant-locatie Tonckenshuys door te wiegen

Geplaatst op: 25 juli 2017

In Nederland hebben ongeveer 270.000 mensen dementie. Vaak is het moeilijk voor hen om te communiceren en raken ze het contact met hun naasten en de buitenwereld kwijt. Door te ‘wiegen’ met een nieuw apparaat (de CRDL) ontstaan geluiden die mooie herinneringen van bewoners van woonwijkcentrum Tonckenshuys in Zuidwolde naar boven halen.

‘Juist voor mensen die moeite hebben met communicatie en sociale interactie, zoals ouderen met dementie, is het apparaat heel waardevol’, vertelt Riëtte Leffers, eerst verantwoordelijke van het sociaal-culturele team. Met het apparaat, een ovaal houten voorwerp, bezorgen medewerkers van het Tonckenshuys bewoners en hun naasten mooie en waardevolle contactmomenten. Door te ‘wiegen’ ontstaan er geluiden, die bij de bewoners mooie herinneringen naar boven halen.

Aanraking
Het apparaat vertaalt aanraking tussen mensen in geluid. Dit gebeurt als je elkaar en het instrument aanraakt. Het apparaat maakt 25 herkenbare geluiden, zoals geluiden uit de natuur, de stad, het huishouden en muziekinstrumenten. Deze geluiden veranderen als je elkaar op verschillende manieren aanraakt en het apparaat wiegt. Het instrument kan zowel één-op-één als in een groep worden gebruikt. Twintig bewoners maken er gebruik van. De aanschaf van het apparaat werd mogelijk door Waardigheid & Trots; een vernieuwingsprogramma van het Ministerie van VWS.

Lees meer
Meer lezen over het effect van het apparaat op de bewoners van het Tonckenshuys en hoe het wiegen precies werkt? Lees het in een interview met Riëtte Leffers dat vrijdag 14 juli in de Hoogeveensche Courant stond.

Gerelateerde locaties