Extra herstelplekken voor ouderen bij Treant › Treant Zorggroep

Extra herstelplekken voor ouderen bij Treant

Geplaatst op: 12 februari 2018

Treant heeft acht extra herstelplekken voor kwetsbare ouderen in Hoogeveen. Het aanbod is onderdeel van de samenwerking ‘Eerstelijns verblijf’ (ELV) waarin zorgorganisaties Treant, Westerkim, Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe en NNCZ HerstelHotel in Hoogeveen en omstreken samenwerken om de zorg voor ouderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen verder te verbeteren. Door deze samenwerking en het aanbod van extra herstelplekken kunnen ouderen (nog) sneller bij Treant terecht voor herstelzorg. Het aanbod wordt in maart verder uitgebreid tot elf plekken.

'We worden allemaal ouder en kunnen gelukkig steeds langer thuis blijven wonen. Het betekent wel dat er meer behoefte is aan plekken waar kwetsbare ouderen bijvoorbeeld na ziekenhuisopname of een val tijdelijk kunnen herstellen', aldus Belinda Kramer, manager Treant Care. Treant Zorggroep heeft als een van de weinige zorginstellingen zowel ziekenhuislocaties als locaties voor wonen en zorg met herstelplekken voor kort verblijf.

Verhogen herstelkansen
De herstelplekken zijn bedoeld voor ouderen die tijdelijk niet meer of nog niet verantwoord thuis kan wonen, maar waarvoor geen opname in het ziekenhuis of zorginstelling met medische behandeling nodig is.

Door het aanbod van extra herstelplekken kunnen ouderen (nog) sneller terecht bij Treant. Dit verhoogt herstelkansen voor ouderen volgens Kramer: ‘ouderen krijgen direct de juiste zorg, zodat zij zo snel mogelijk weer naar huis kunnen om hier zo lang mogelijk te blijven wonen. Als terugkeer naar de thuissituatie niet mogelijk blijkt, kijken we welke vervolgzorg passend is’.

Zorg dichtbij  
De extra herstelplekken zijn gerealiseerd in gebouw ‘De Luwte’ op het terrein van ziekenhuislocatie Bethesda en locatie voor wonen en zorg Weidesteyn in Hoogeveen. Hierdoor is medisch specialistische zorg altijd dichtbij. Behandelaars komen langs om samen met ouderen in de revalidatieruimte te werken aan hun herstel. Ouderen verblijven in een eenpersoonskamer met bed, stoel, tafel, kast en wastafel. Sanitair wordt gedeeld met een andere cliënt. In de gezamenlijke woonkamer kunnen cliënten elkaar ontmoeten en bezoek ontvangen.   

Passende zorg  
Het aanbieden van de juiste zorg op de juiste plek staat landelijk op de agenda om herstelkansen voor ouderen te vergroten én de spoedzorg in de ziekenhuizen te ontlasten. Het aanbod van tijdelijke herstelplekken is in de regio Hoogeveen samengebracht onder één coördinatiepunt. Verwijzers uit de eerstelijn, zoals huisartsen en medisch specialisten kunnen simpel en snel zien waar ouderen de juiste, tijdelijke zorg kunnen krijgen bij een zorginstelling naar voorkeur.