Dialoog belangrijk bij besluiten over toekomst zorg › Treant Zorggroep

Dialoog belangrijk bij besluiten over toekomst zorg

Geplaatst op: 23 februari 2017

Het is essentieel dat Treant tijdig en op goede wijze communiceert met de inwoners, andere zorgaanbieders en andere belanghebbenden uit de regio. Die inbreng moet meewegen bij de besluitvorming over de toekomst van drie ziekenhuizen van Treant. Dat schrijft minister Schippers van Volksgezondheid vandaag aan de Tweede Kamer in antwoord op vragen van Kamerleden Voortman (GroenLinks) en Van Gerven (SP).

“We hebben de afgelopen weken contact gehad met minister Schippers en het ministerie van VWS. Die betrokkenheid uit Den Haag is goed”, aldus Carla van de Wiel, waarnemend bestuursvoorzitter. “We gaan de komende maanden actief de dialoog aan met inwoners, huisartsen, lokale politici en andere betrokkenen. Een gesprek wat mij betreft over de vraag hoe we goede, betaalbare en toegankelijke zorg kunnen organiseren in de toekomst voor onze regio. En hoe onze organisatie daarop ingericht moet worden”.

Schippers schrijft dat ook zorgverzekeraar Zilveren Kruis bereid is ervoor te zorgen dat er een goede dialoog met alle betrokkenen tot stand komt. Treant en het ministerie blijven de komende tijd samen optrekken en het ministerie geeft aan de ontwikkelingen te blijven volgen.