Cardiologen Treant plaatsen eerste minisensors in longslagader › Treant Zorggroep

Cardiologen Treant plaatsen eerste minisensors in longslagader

Geplaatst op: 23 juli 2019

Op ziekenhuislocatie Scheper in Emmen plaatsten cardiologen van Treant Zorggroep deze maand voor het eerst minisensors in de longslagaders van patiënten met ernstig chronisch hartfalen. Dankzij deze zogenoemde CardioMEMS kunnen cardiologen en verpleegkundige specialisten op afstand zien hoe het met patiënten gaat en kunnen zij eerder ingrijpen om klachten en ziekenhuisopnames te voorkomen.

‘De geplaatste minisensor meet en registreert de druk in de longslagader van de patiënt’, legt cardioloog Tom Smilde uit. ‘De sensor stuurt deze informatie naar het ziekenhuis zodat we direct kunnen zien wanneer de druk oploopt en het hartfalen van de patiënt verergert.’ Dankzij de sensor kunnen artsen eerder ingrijpen. ‘We geven preventief advies over bijvoorbeeld de leefstijl van patiënten en passen bijvoorbeeld medicatie aan om erger hartfalen voorkomen.’

Maatwerk

Patiënten voelen de geplaatste sensor niet. Wel moeten ze dagelijks de druk in hun longslagader meten. Dit duurt slechts een paar minuten per dag.

Cardioloog dr. Anthonio (links), hartfunctielaborant Mirjam Grit (midden) en cardioloog dr. Smilde (rechts)
Cardioloog dr. Anthonio (links), hartfunctielaborant Mirjam Grit (midden) en cardioloog dr. Smilde (rechts)

Aan de drukveranderingen kunnen artsen op afstand zien hoe patiënten reageren op verschillende therapieën zoals medicatie, veranderingen in levensstijl of een pacemaker. Dankzij de sensor krijgt elke patiënt een behandeling op maat. Naar verwachting zorgt het frequenter monitoren er in de toekomst ook voor dat patiënten niet meer steeds naar het ziekenhuis hoeven te komen voor controles.

Meer minisensors

Patiënten met chronisch hartfalen die het afgelopen jaar opgenomen zijn geweest vanwege hartfalen en die nog steeds veel klachten ervaren, komen in aanmerking voor de sensor. De verwachting is dat Treant Zorggroep de komende twee jaar nog bij ongeveer 8 patiënten minisensors plaatst. Patiënten uit andere ziekenhuizen die voor de behandeling in aanmerking willen komen, kunnen door hun cardioloog worden verwezen naar Treant.

Onderzoek hartfalen

Het plaatsen van de minisensor wordt uitgevoerd in het kader van een landelijk onderzoek naar deze veelbelovende behandeling voor patiënten met ernstig hartfalen. Treant Zorggroep is een van de twintig ziekenhuizen die deelneemt aan het onderzoek.

Cardiologen, verpleegkundig specialisten, de hartkatheterisatie en een researchteam werken samen aan het plaatsen van de minisensors.

De minisensor, de CardioMEMS, is niet groter dan een munt van één euro, met twee smalle lussen aan beide uiteinden.
De minisensor, de CardioMEMS, is niet groter dan een munt van één euro, met twee smalle lussen aan beide uiteinden.

Gerelateerde specialismen