Acute zorg is geen acuut probleem › Treant Zorggroep

Acute zorg is geen acuut probleem

Geplaatst op: 13 maart 2014

Ziekenhuizen, patiëntenorganisaties en huisartsen willen gezamenlijke dialoog met zorgverzekeraars over spoedeisende zorg.

Er is meer tijd nodig om een gezamenlijke en inhoudelijk onderbouwde dialoog te voeren over de acute zorg in Noord-Nederland. Dat is een van de belangrijke conclusies uit een onderzoek dat in opdracht van noordelijke ziekenhuizen uit Drenthe, Friesland en Groningen is uitgevoerd naar aanleiding van het Regioplan Spoedeisende Zorg Noord-Nederland van Zorgverzekeraars Nederland. Volgens de onderzoekers is deze tijd er ook, want er is nu geen urgent kwaliteitsprobleem dat moet worden opgelost. Deze uitkomst wordt onderschreven door de Zorgbelang-organisaties en de huisartsenkoepels uit de regio’s.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft onlangs het Regioplan Spoedeisende Zorg Noord-Nederland gepresenteerd aan de ziekenhuizen in Groningen, Friesland en (een deel van) Drenthe. In dit plan presenteert de brancheorganisatie zijn visie op de toekomstige organisatie van de spoedeisende hulp in de regio. De plannen gaan over een andere inrichting van acute neurologische, cardiologische en vaatchirurgische zorg. Ook wordt gesproken over concentratie van ‘hoogwaardige’ Intensive Care-zorg. De uitvoering van het plan heeft consequenties voor patiënten, huisartsen en de betrokken ziekenhuizen. Maar deze belanghebbenden en betrokkenen hebben niet aan tafel gezeten bij de totstandkoming van deze plannen.

Geen bewijs voor kwaliteitsverbetering
Iedereen in het Noorden heeft belang bij goede medische zorg die in het geval van nood binnen handbereik is. Het door ZN gepresenteerde regioplan alleen biedt daar geen goede basis voor. Dat komt volgens de onderzoekers door het ontbreken van een probleemanalyse en onduidelijkheid over wat de zorgverzekeraars willen bereiken met hun plannen. De inhoud is nooit ter sprake gekomen. Het regioplan levert ook geen bewijs dat de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg verbeteren. Daarmee biedt het plan onvoldoende grond om hals over kop besluiten met vergaande implicaties te nemen. Het startpunt is volgens de ziekenhuizen een gezamenlijke dialoog met ZN met als doel om kwaliteits- en doelmatigheidswinst hand in hand te laten gaan met oog voor de consequenties voor de niet-acute zorg. Een dialoog waarin alle belanghebbenden participeren en waarvoor voldoende tijd wordt genomen. De ziekenhuizen zijn dan ook vooralsnog niet van plan een-op-een het gesprek aan te gaan met (een delegatie van) ZN. De tijd is er. En het onderzoek van de noordelijke ziekenhuizen biedt daarvoor een goede basis, mogelijk in combinatie met de uitgangspunten van het door de Raad voor de Volkgezondheid & Zorg gegeven advies ‘Gepaste zorg’ en de uitgangspunten van de wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten en patiëntenverenigingen.