Treant voert intern overleg over ombuigingen › Treant Zorggroep

LET OP! Heeft u een afspraak, of vragen over bezoek en de bezoektijden? Kijk dan eerst op onze corona-informatiepagina.

Treant voert intern overleg over ombuigingen

Geplaatst op: 8 februari 2018

Ondernemingsraden, cliëntenraden en andere interne belanghebbenden van Treant zijn gevraagd advies te geven over een pakket van ombuigingsmaatregelen. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de ziekenhuisgroep van Treant weer financieel gezond wordt.

De maatregelen worden na het advies van de interne belanghebbenden verwerkt in de zogeheten regiovisie waar Treant aan werkt. In een brief aan gemeenten schrijft Treant vandaag dat er vanaf maart ook met externe belanghebbenden over deze regiovisie wordt gesproken.

Doordat Treant efficiënter gaat werken, zal een aantal formatieplaatsen verloren gaan. Bij de huidige plannen zullen naar verwachting 93 formatieplaatsen vervallen. Via natuurlijk verloop (zoals pensioen, niet opvullen van vacatureruimte en beëindigen van tijdelijke contracten) worden 54 formatieplaatsen bespaard. Er resteren dan nog 39 nog te reduceren formatieplaatsen. Dat is ruim 2% van een totale formatie van Treant Ziekenhuiszorg. Dit kan vooralsnog zonder (gedwongen) ontslagen opgevangen worden.

Naast efficiënter werken en gezondere financiën, moeten de maatregelen waar Treant aan werkt bovenal zorgen voor behoud van zorg voor de regio. Veranderingen in de organisatie van de zorg zijn nodig om goede, bereikbare en betaalbare zorg voor de regio te behouden. In de toekomst zal Treant meer ingrepen en behandelingen moeten concentreren op één van de ziekenhuislocaties. Uitgangspunt daarbij is en blijft dat zo’n 90% van alle zorg die we nu leveren de komende jaren gewoon op alle drie ziekenhuislocaties zal worden aangeboden.

Na interne consultatie legt Treant de laatste hand aan een conceptversie van de regiovisie. Deze wordt vervolgens met huisartsen, verzekeraars, collega-ziekenhuizen en ambulancediensten besproken. Daarna volgt een dialoog met externe partijen. Die dialoog vindt vanaf begin maart plaats en zal via de website van Treant worden aangekondigd.