Physician assistant › Treant Zorggroep

LET OP! Heeft u een afspraak, of vragen over bezoek en de bezoektijden? Kijk dan eerst op onze corona-informatiepagina.

Physician assistant

Physician assistant (PA) is een vrij nieuw beroep in de zorg. PA's verrichten medische handelingen en werken samen met onze andere 260 medisch specialisten aan de verbetering van de kwaliteit van zorg. Binnen een medisch specialisme worden PA's ingezet om routinematige taken uit te voeren. Zij houden spreekuur, doen lichamelijk onderzoek, stellen een diagnose en stellen een behandelplan op. 

Zelfstandige bevoegdheid

De zelfstandige bevoegdheid van PA's is sinds 1 januari 2018 opgenomen in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Dit betekent dat bepaalde medische taken structureel worden overgedragen aan PA's. Zij kunnen bijvoorbeeld geheel zelfstandig een diagnose stellen en een behandeling starten.

Zaalartsfunctie en/of spreekuur houden:

 • afnemen medische anamnese,
 • lichamelijk onderzoek,
 • aanvragen en interpreteren diagnostiek
 • diagnose stellen
 • behandelplan opstellen, behandeling starten en vervolgen
 • consulten op diverse afdelingen van het ziekenhuis

Zelfstandig uitvoeren van (poliklinische) operaties, zoals:

 • verrichten wigexcisie
 • vasectomie
 • circumcisie
 • verrichten excisie kleine (huid)afwijkingen, zoals atheroomcyste, lipoom, verrichten wondtoilet (necrotectomie)

Assisteren bij operaties

Medisch technische handelingen, zoals:

 • echografie, prostaat, abdomen, musculoskeletaal
 • prostaatpunctie
 • crista-biopt
 • sternumpunctie/schildklierpunctie/ascitespunctie
 • therapeutische en diagnostische gewrichtspuncties

Geven van onderwijs en begeleiden van (co-)assistenten

Geven van voorlichting aan diverse patiënten, cliënten, bewoners en naasten.

Lees meer over de taken van PA's