Ziekenhuischeck › Treant

Ziekenhuischeck

Meer weten over de kwaliteit van ons ziekenhuis?

Op de website Ziekenhuischeck.nl geven alle ziekenhuizen in Nederland inzicht in hun kwaliteitsgegevens, en bieden zo waardevolle keuze-informatie voor een groot aantal behandelingen. Ziekenhuizen kunnen per behandeling met elkaar worden vergeleken, ook geeft de website informatie over de samenwerking tussen ziekenhuizen.

Per ziekenhuis vind je algemene kwaliteitsgegevens, zoals over de wachttijden of het aantal heropnames. Maar ook informatie over aandoeningen en de resultaten van een behandeling. Ziekenhuizen moeten deze gegevens bijhouden voor de Transparantiekalender van Zorginstituut Nederland of voor de Basisset Medisch Specialistische Zorg van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd.

Er wordt bij alle cijfers uitgelegd wat dit zegt over de kwaliteit van zorg. Ziekenhuizen kunnen daarnaast zelf een toelichting geven op hun resultaten. Waarom scoren zij op een bepaald onderdeel hoger of juist lager dan gemiddeld?