Rapportages › Treant Zorggroep

Op www.treant.nl/corona hebben wij al ons nieuws over corona gebundeld

Rapportages

Rapportages IGJ

Inspectie: Duidelijke taak- en verantwoordelijkheidsverdeling bij Treant
In ziekenhuislocatie Scheper is sprake van een duidelijke taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen arts, A(N)IOS en verpleegkundigen. Dat is de strekking van het rapport dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) publiceert gebaseerd op het bezoek van 18 januari aan onze ziekenhuislocatie in Emmen. Het ging om een zogenaamd focusbezoek: een onaangekondigd bezoek om aandacht te vragen voor de verantwoordelijkheidsverdeling in de zorg. Want steeds vaker zijn er diverse zorgverleners betrokken bij de zorg aan en behandeling van een patiënt. Door goed samen te werken en informatie te delen worden misverstanden voorkomen. 

Inspectie beëindigt geïntensiveerd toezicht Treant ziekenhuis (5 februari 2018)
De kwalificatie “geïntensiveerd toezicht” geldt niet meer voor de ziekenhuislocaties van Treant. Dit maakte de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bekend in het jaargesprek met Treant. Dat betekent dat voor Treant weer de reguliere kaders voor toezicht in de zorg gelden.

Inspectie positief over ziekenhuis Treant (17 november 2017)
Positief en hoopgevende conclusies. Dat is de strekking van het rapport dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) publiceerde gebaseerd op het bezoek van 31 augustus aan ons ziekenhuis. Het ging om een herhalingsbezoek rondom de implementatie van het veiligheidsmanagementsysteem (VMS). In een eerder bezoek (november 2016) concludeerde de IGJ dat het VMS nog niet op alle punten voldoende was geïmplementeerd.

Inspectie: Treant steekt energie in kwaliteit van zorg (23 augustus 2017)
In februari 2017 vond het jaargesprek plaats met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) (publicatiedatum door IGZ op 23 augustus). Een regulier gesprek dat ieder ziekenhuis jaarlijks met de IGZ heeft. Het was een positief gesprek met ruimte voor inzicht en debat. Ondanks dat Treant nog veel zaken te verbeteren heeft, ziet de IGZ dat Treant reflecteert, zicht heeft op risico’s en energie steekt in het waarborgen van de kwaliteit van zorg. Treant is inmiddels aan de slag gegaan met geconstateerde verbeterpunten.

Inspectie constateert positieve energie in Holdert (12 april 2017)
Het bruist in woonwijkcentrum Holdert in Emmen: medewerkers werken enthousiast aan het doorontwikkelen van hun deskundigheid en er is sprake van een open leerklimaat. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) schrijft dat in een rapportage naar aanleiding van een onaangekondigd bezoek in december vorig jaar. Tijdens het bezoek werd ook een aantal verbeterpunten geconstateerd waarmee Treant Zorggroep inmiddels aan de slag is gegaan.

Treant houdt status geïntensiveerd toezicht (13 maart 2017)
Op 27 februari 2017 publiceerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) haar rapport over het bezoek aan Treant Zorggroep (locaties Scheper en Refaja) in het kader van het VeiligheidsManagementsSysteem (VMS) (landelijke afspraken om de patiëntveiligheid in ziekenhuizen te vergroten en te borgen). Lees verder.

Aandacht voor infectiepreventie (16 februari 2016)
In november 2016 bezochten zeven inspecteurs van de Inspectie voor de Gezondheidszorg gelijktijdig onze drie ziekenhuislocaties, specifiek voor infectiepreventie. De resultaten laten een stijgende lijn zien. En dat is fijn, want om die reden er nu weer sprake van regulier toezicht (in plaats van geïntensiveerd toezicht). Op 16 februari publiceerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) haar rapport over het bezoek.

Informatie over het coronavirus

Op www.treant.nl/corona vind je alle informatie over de maatregelen in onze ziekenhuizen en woonzorgcentra.

Belangrijke informatie over bezoek
Er is helaas geen bezoek mogelijk op de Intensive Care, hartbewaking (CCU) en de speciale isolatieafdeling voor corona-patiënten op onze ziekenhuislocatie in Emmen. Dit geldt voor álle patiënten die opgenomen zijn op deze afdelingen, zowel voor patiënten die besmet zijn met het coronavirus als voor patiënten die om andere redenen zijn opgenomen (patiënten uit deze regio én andere regio's). Een ontzettend moeilijke maatregel voor patiënten en hun naasten, maar wel een die we moeten nemen om kwetsbare patiënten te beschermen. We houden familieleden natuurlijk op de hoogte van de situatie van hun naaste. Ook op onze locaties voor wonen en zorg is helaas geen bezoek meer mogelijk. Meer informatie

Patiënten op de andere ziekenhuisafdelingen mogen geen bezoekers meer ontvangen van buiten Drenthe, Groningen en Friesland. We willen zo de risico’s op verspreiding van het coronavirus tot een minimum beperken.

Bekijk de veelgestelde vragen voor patiënten en bezoekers en voor welke ziekenhuiszorg u op welke locatie terecht kunt tijdens de coronacrisis