Mijn vragen › Treant Zorggroep

Mijn vragen

Mijn vragen

Hulp bij gebruik mijnTreant

Kan ik terecht bij een helpdesk?

 • Op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur kunt telefonisch contact opnemen met de Helpdesk patiëntenportaal mijnTreant via het nummer 088 130 70 59.
 • Ook kunt u uw vraag mailen naar mijnTreant@treant.nl.
 • Binnen de beveiligde omgeving van mijnTreant kunt u gebruik maken van de berichtenbox: uw vragen worden beantwoord door de medewerkers van de Helpdesk.

Vragen over mijnTreant

Wat is mijnTreant / de mijnTreant app?
mijnTreant is de naam van het digitale patiëntenportaal van Treant Zorggroep. In deze persoonlijke online omgeving kunt u onder andere uw geplande afspraken inzien, onderzoekuitslagen raadplegen en brieven van uw medisch specialist(en) bekijken. U ziet gegevens die vanaf maart 2018 in uw dossier zijn geregistreerd. Het portaal is sinds 16 maart 2019 live; de mijnTreant app is inmiddels in de app stores beschikbaar.

Wat is het verschil tussen een patientenportaal en een PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving)?
In een portaal kunt u alleen gegevens bekijken van de zorgverlener die het portaal beheert: in mijnTreant ziet u dus alleen gegevens die op de drie ziekenhuislocaties van Treant over u worden bijgehouden. In een PGO kunt u uw gezondheidsgegevens van verschillende zorgverleners verzamelen, dus zowel van uw diëtist als uw cardioloog, apotheker of huisarts. U kunt deze gegevens niet alleen bekijken, maar ook beheren, delen en er informatie aan toevoegen. Bijvoorbeeld eigen meetgegevens zoals uw bloeddruk, gewicht of hartslag. Maar ook correspondentie met uw arts, zoals e-mails of brieven. Daarnaast is uw PGO een levenslang hulpmiddel: ongeacht waar u onder behandeling bent, of als u verhuist: u kunt uw gegevens en uw PGO altijd meenemen.

Hoe kan ik inloggen in mijnTreant?
Inloggen in mijnTreant is simpel:

Hoe kan ik uitloggen?
U kunt uitloggen door in mijnTreant op de knop ‘Uitloggen’ te klikken. Deze knop vindt u rechtsboven in het scherm.

Is er een mobiele applicatie / mijnTreant app beschikbaar?
Zeker, die is te downloaden via de Google Play Store (iOs) en de App Store (Apple). Zie voor meer informatie over de mijnTreant app de Q&A over dit onderwerp op de mijnTreant app-pagina.

Waar kan ik vragen stellen over mijnTreant / is er een helpdesk?
U kunt een e-mail sturen naar mijnTreant@treant.nl of op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur telefonisch contact opnemen met de Helpdesk mijnTreant via 088 130 70 59.

Voor wie is mijnTreant toegankelijk?
mijnTreant is toegankelijk voor patiënten van Treant Zorggroep:

 • van 16 jaar en ouder;
 • die vanaf maart 2018 een keer onder behandeling zijn geweest op een van onze drie ziekenhuislocaties;
 • die zelf beschikken over of gebruik kunnen maken van een pc, laptop, tablet of mobiele telefoon met internet;
 • die de beschikking hebben over DigiD met sms-code (of de DigiD app);
 • die beschikken over een mobiele telefoon voor het ontvangen van de sms-code of een vast nummer voor het ontvangen van een gesproken sms-bericht;
 • die zich geïdentificeerd hebben aan de balie met een geldig ID-bewijs.

Het is op dit moment nog niet mogelijk om een ander te machtigen of om als gemachtigde voor een ander patiënt in te loggen. Hier wordt op dit moment aan gewerkt.

Wie kunnen (nog) niet inloggen in mijnTreant?

 • Kinderen tot en met 15 jaar.
 • Anderen dan de patiënt zelf, zoals gemachtigden (mantelzorgers). Het is op dit moment nog niet mogelijk om als gemachtigde voor een ander patiënt in te loggen. Hier wordt op dit moment aan gewerkt.
 • Gedetineerden.

Wat heb ik nodig om in te loggen op mijnTreant?
Allereerst een computer, laptop, tablet of mobiele telefoon met internet. Daarnaast een DigiD, bestaande uit een gebruikersnaam en een wachtwoord die u allebei zelf kiest. Voor mijnTreant is de controlestap via sms of DigiD app verplicht:

 • Voor inloggen met sms heeft u een mobiele telefoon nodig waarop u de sms kunt ontvangen of een vast nummer voor het ontvangen van een gesproken sms-bericht.
 • Op uw smartphone of tablet logt u in op de DigiD app met alleen een pincode. U kunt ook inloggen op de computer via de app. Dan neemt u eerst een koppelcode over, scant u een QR-code en voert u uw pincode in.

Heeft u nog vragen over DigiD, de DigiD app of het aanvragen van controle via sms? Ga dan naar DigiD.nl.

Is het gebruik van mijnTreant veilig?
Jazeker:

 • De gegevens die getoond worden in mijnTreant staan in uw elektronisch patiëntendossier. Behalve uw zorgverlener(s) heeft niemand toegang tot dit dossier.
 • We maken gebruik van een beveiligde internetverbinding via DigiD. Deze herkent u aan het symbool met het slotje in het scherm van uw internetbrowser. Let ook goed op dat de verbinding niet het standaard http is, maar https.
 • De inlogmethode – via DigiD – wordt gebruikt door veel overheden en organisaties die een overheidstaak uitvoeren (zoals ziekenhuizen of zorgverzekeraars). De uitbreiding van DigiD met controle via sms maakt uw DigiD nog veiliger. Sommige organisaties, zoals Treant, stellen inloggen met controle via sms verplicht. Wilt u meer weten over de veiligheid van DigiD? Kijk dan op www.DigiD.nl.
 • Voor de toegang tot het portaal maken wij gebruik van een dubbele controle: u logt in met DigiD én u moet in het ziekenhuis geregistreerd staan met een geldig identificatiebewijs. Zo zijn uw gegevens veilig bij ons en weten we dat deze up-to-date zijn.

Wat kan mijn huisarts zien in mijn persoonlijke mijnTreant-omgeving?
Op mijnTreant vindt u uw eigen informatie in uw eigen omgeving waar alleen u toegang toe heeft. Uw huisarts kan uw gegevens niet zien. U maakt zelf de keuze of u uw gegevens wilt delen met uw huisarts.

Mijn huisarts heeft labonderzoek aangevraagd voor mij. Kan ik de uitslagen zien in mijnTreant?
Nee, wettelijk is niet toegestaan dat wij deze uitslagen tonen.

Ik heb een spoedsituatie, kan ik mijnTreant gebruiken?
Nee, mijnTreant is niet geschikt voor een spoedsituatie. Neem in geval van spoed altijd direct contact op met uw huisarts, de polikliniek waar u onder behandeling bent of met het landelijk noodnummer 112.

Hoe gaat Treant om met mijn gegevens in het kader van privacywetgeving?
Uw privacy is ook voor ons zeer belangrijk. Wij vinden het van groot belang dat uw gegevens worden beschermd en dat u hier goed over geïnformeerd wordt. Zo mag in principe alleen met uw toestemming uw persoonlijke informatie door behandelaars worden gegeven aan derden. Alleen uw behandelaar en zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn, mogen uw gegevens inzien. Ook stelt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dat gegevens niet langer bewaard mogen worden dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze verwerkt worden. Wilt u meer weten over uw rechten en de manier waarop wij omgaan met uw gegevens? Lees dan onze privacyverklaring op https://www.treant.nl/privacy/privacyverklaring-treant-zorggroep.

Hoe zorg ik voor voldoende veiligheid bij gebruik van mijnTreant?

 • Alle informatie die u ziet op mijnTreant is alleen bedoeld voor uzelf. U bent dus nooit verplicht om uw informatie af te staan aan anderen, ook niet als u daar om gevraagd wordt.  
 • U krijgt alleen toegang tot mijnTreant door in te loggen met uw DigiD en sms-controle, of de DigiD app. Dit wordt tweevoudige verificatie genoemd. Door deze inlogcombinatie is veiligheid van mijnTreant gegarandeerd.
 • Zorg ervoor dat uw computer, tablet en/of mobiele telefoon waarmee u inlogt in mijnTreant goed beveiligd is.
 • Log alleen in op een plek waar anderen niet kunnen meekijken op uw scherm en zo toegang hebben tot uw gegevens. Vergrendel bijvoorbeeld uw beeldscherm als u uw plek verlaat of log uit als u weggaat.
 • Ga zorgvuldig om met uw medische gegevens en deel deze niet via sociale media.

Maakt het uit welke internetbrowser ik gebruik?
Voor het inloggen in mijnTreant maakt het niet uit welke internetbrowser u gebruikt. De weergave van uw gegevens kan wel per browser verschillen. De leden van ons Treant-panel, die het portaal uitgebreid hebben getest, gaven aan dat Google Chrome het meest gebruiksvriendelijk is.  

Ik heb een dringende vraag, hoe kan ik die stellen?
mijnTreant biedt op dit moment met name inzage. Heeft u een dringende vraag, neemt u dan contact op met het secretariaat van uw behandelend specialist.

Ik wil mijn afspraak annuleren of verplaatsen, hoe doe ik dat?
Wilt u een afspraak afzeggen? Neemt u dan contact op met het secretariaat van uw behandelend specialist.

Ik ben onlangs behandeld/geopereerd op een van de drie ziekenhuislocaties van Treant en ik heb een medische vraag naar aanleiding van deze opname/behandeling. Wat moet ik doen?

 • Hebt u, wanneer u weer thuis bent, nog vragen of klachten die te maken hebben met uw opname of behandeling? Dan kunt u de eerste twee weken daarna nog contact met ons opnemen: binnen kantoortijd kunt u bellen met de polikliniek van uw behandelend specialist op de ziekenhuislocatie van uw voorkeur, buiten kantoortijd belt u met de Spoed Eisende Hulp (SEH) in Emmen. Daar maakt de regieverpleegkundige de afweging of u geholpen kunt worden op de basisspoedpost in Stadskanaal of Hoogeveen, of dat u beter naar de SEH in Emmen kunt komen.

Telefoonnummers (algemeen nummer)

 • Ziekenhuislocatie Scheper (0591) 69 19 11
 • Ziekenhuislocatie Refaja (0599) 65 46 54
 • Ziekenhuislocatie Bethesda (0528) 28 62 22

Spoed Eisende Hulp (SEH)

 • Ziekenhuislocatie Scheper (0591) 69 12 20  

Ik heb een aanvulling, opmerking of tip voor de invulling van mijnTreant. Waar kan ik mijn ideeën kwijt?
Wij ontvangen graag aanvullingen of tips van u als gebruiker van mijnTreant. U kunt uw reactie mailen naar mijnTreant@treant.nl.

Vragen over DigiD

Wat is DigiD?
DigiD kunt u zien als uw digitale paspoort. Met uw DigiD kunt u inloggen op websites van de overheid en in de zorg. Uw DigiD bestaat uit een gebruikersnaam en een wachtwoord die u allebei zelf kiest. Voor meer informatie over DigiD kunt u terecht op www.DigiD.nl. Of kijk eens op de webpagina
digid.uabc.nl met eenvoudige informatie over DigiD in tekst en beeld in meerdere talen! 

Wat heb ik nodig om in te loggen?

 • Allereerst een apparaat met internetverbinding: een (dekstop) computer, laptop, tablet of mobiele telefoon met internet.
 • Inloggen gaat via DigiD met extra sms-controle of met de DigiD app. Dit is een zeer veilige methode voor elektronische identificatie.
 • Verder heeft u een telefoonnummer (mobiel of vast) nodig voor het ontvangen van de sms (ook als u geen mobiele telefoon heeft, kunt u gebruik maken van de sms-functie, namelijk via een gesproken sms-bericht dat u op uw vaste telefoonnummer ontvangt).

Ga voor informatie over DigiD naar de website van DigiD. Of kijk eens op de webpagina digid.uabc.nl met eenvoudige informatie over DigiD in tekst en beeld in meerdere talen!

Het lukt me niet om in te loggen met DigiD. Wat kan ik doen?

 • Lees meer over inloggen met DigiD op de website van DigiD. Of kijk eens op de webpagina digid.uabc.nl met eenvoudige informatie over DigiD in tekst en beeld in meerdere talen!
 • Mogelijk heeft u zich nog niet geïdentificeerd bij de receptie in het  ziekenhuis: om toegang te krijgen tot mijnTreant moet u uw identiteitsbewijs laten zien bij de receptie van het ziekenhuis.

Kan ik via DigiD anderen machtigen om voor mij in te loggen, of kan ik zelf voor iemand anders inloggen?
Het is op dit moment nog niet mogelijk om een ander te machtigen of om als gemachtigde voor een ander patiënt in te loggen. Hier wordt op dit moment aan gewerkt.

Ga voor meer Veelgestelde vragen over DigiD naar www.mijntreant.nl (rechts op de homepage).