Patiëntenportaal › Treant

Patiëntenportaal

Patiëntenportaal

Online toegang tot medisch dossier via mijnTreant

Wij vinden het heel belangrijk dat onze patiënten online toegang krijgen tot hun medisch dossier. Daarom hebben wij mijnTreant: een digitaal patiëntenportaal. Naast het online portaal is er ook de mobiele mijnTreant app, nog meer gebruikersgemak.

Inloggen
Inloggen in het portaal gaat simpel:

Wat biedt mijnTreant?
Online inzage in uw gegevens geeft u de mogelijkheid om uw afspraak met uw behandelaar zo goed mogelijk voor te bereiden. Alle informatie staat overzichtelijk op een rijtje. Ook kunt u de informatie van uw arts later, op een rustig tijdstip, nog eens doornemen. Wilt u de informatie delen met anderen, bijvoorbeeld zorgverleners in een ander ziekenhuis? Ook dat is mogelijk. U kunt de gegevens uit mijnTreant downloaden.

In het portaal tonen we onder andere:

  1. Persoonlijke gegevens: deels zijn deze gegevens via het portaal te wijzigen (zoals bijvoorbeeld huisarts, apotheek, adres, telefoonnummer of e-mailadres);
  2. Onderdelen uit het medisch dossier, waaronder (lab)uitslagen, metingen, allergieën, enzovoort), maar ook correspondentie/brieven (specialisten-, ontslag- en voortgangsbrieven);
  3. Afspraken (uit het verleden en in de toekomst), inclusief aanvullende informatie die voor de voorbereiding van de afspraak relevant/belangrijk is (bijvoorbeeld informatiefolders, een instructiefilmpje of een link naar een externe website van een branchevereniging). 

Indeling mijnTreant

De informatie in mijnTreant is onderverdeeld over de blokken Mijn gegevens, Mijn afspraken en Mijn dossier.