Patiëntenportaal › Treant Zorggroep

Op www.treant.nl/corona hebben wij al ons nieuws over corona gebundeld

Patiëntenportaal

Patiëntenportaal

Online toegang tot medisch dossier via mijnTreant

Wij vinden het heel belangrijk dat onze patiënten online toegang krijgen tot hun medisch dossier. Daarom hebben wij mijnTreant: een digitaal patiëntenportaal. Naast het online portaal is er ook de mobiele mijnTreant app, nog meer gebruikersgemak.

Inloggen
Inloggen in het portaal gaat simpel:

Wat biedt mijnTreant?
Online inzage in uw gegevens geeft u de mogelijkheid om uw afspraak met uw behandelaar zo goed mogelijk voor te bereiden. Alle informatie staat overzichtelijk op een rijtje. Ook kunt u de informatie van uw arts later, op een rustig tijdstip, nog eens doornemen. Wilt u de informatie delen met anderen, bijvoorbeeld zorgverleners in een ander ziekenhuis? Ook dat is mogelijk. U kunt de gegevens uit mijnTreant downloaden.

In het portaal tonen we onder andere:

  1. Persoonlijke gegevens: deels zijn deze gegevens via het portaal te wijzigen (zoals bijvoorbeeld huisarts, apotheek, adres, telefoonnummer of e-mailadres);
  2. Onderdelen uit het medisch dossier, waaronder (lab)uitslagen, metingen, allergieën, enzovoort), maar ook correspondentie/brieven (specialisten-, ontslag- en voortgangsbrieven);
  3. Afspraken (uit het verleden en in de toekomst), inclusief aanvullende informatie die voor de voorbereiding van de afspraak relevant/belangrijk is (bijvoorbeeld informatiefolders, een instructiefilmpje of een link naar een externe website van een branchevereniging). 

Indeling mijnTreant

De informatie in mijnTreant is onderverdeeld over de blokken Mijn gegevens, Mijn afspraken en Mijn dossier.

Informatie over het coronavirus

Op www.treant.nl/corona vind je alle informatie over de maatregelen in onze ziekenhuizen en woonzorgcentra.

Belangrijke informatie over bezoek
Bezoek aan corona-patiënten op onze ziekenhuislocatie in Emmen is helaas niet mogelijk. Dit geldt voor patiënten met Covid-19 (uit deze regio én andere regio's) die zijn opgenomen op de Intensive Care, hartbewaking (CCU) en de speciale isolatieafdeling. Een ontzettend moeilijke maatregel voor patiënten en hun naasten, maar wel een die we moeten nemen om kwetsbare patiënten te beschermen. We houden familieleden natuurlijk op de hoogte van de situatie van hun naaste.
Voor patiënten die om andere redenen zijn opgenomen (non-Covid patiënten uit deze regio én andere regio's) is bezoek mogelijk van maximaal 1 gescreende persoon voor 1 uur per dag. Deze bezoekregeling geldt nu ook voor non-Covid patiënten op de Intensive Care, Eerste Hart Hulp, hartbewaking (CCU), Verloskunde, Kinderafdeling en Spoedeisende Hulp. 
Ook op onze locaties voor wonen en zorg is helaas geen bezoek meer mogelijk.
Voor patiënten die terminaal zijn, wordt een uitzondering gemaakt. Meer informatie


Patiënten op de andere ziekenhuisafdelingen mogen geen bezoekers meer ontvangen van buiten Drenthe, Groningen, Friesland en Overijssel. We willen zo de risico’s op verspreiding van het coronavirus tot een minimum beperken.

Bekijk de veelgestelde vragen voor patiënten en bezoekersvoor welke ziekenhuiszorg u op welke locatie terecht kunt tijdens de coronacrisis en de informatiepagina over coronazorg voor patiënten in De Horst (incl. veelgestelde vragen & informatie voor familieleden).