Kwaliteitszegel Dermatologie › Treant Zorggroep

LET OP! Heeft u een afspraak, of vragen over bezoek en de bezoektijden? Kijk dan eerst op onze corona-informatiepagina.

Kwaliteitszegel Dermatologie

Dit keurmerk is opgesteld door de Huidpatiënten Nederland (koepel organisatie van huidpatiënten) in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en het Huidfonds.

Het Kwaliteitszegel Dermatologie geeft aan welke ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra goede kwaliteit van zorg bieden voor huidpatiënten. Ook geeft het keurmerk aan dat de afdeling Dermatologie voldoet aan landelijk gestelde criteria, zoals een behandelplan op maat, duidelijke informatie over behandelmogelijkheden en voldoende tijd en aandacht voor de patiënt.

Locaties

De drie ziekenhuislocaties van Treant Zorggroep.

Meer informatie

www.huidpatienten-nederland.nl