Kwaliteitsvisitatie MBB-ers › Treant Zorggroep

Op www.treant.nl/corona hebben wij al ons nieuws over corona gebundeld

Kwaliteitsvisitatie MBB-ers

De Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie (NVMBR) is de beroepsvereniging van MBB'ers (Medisch Beeldvormings- en Bestralings-deskundigen).

Binnen Treant Zorggroep zijn MBB'ers werkzaam op de afdelingen Radiologie, Nucleaire geneeskunde en Radiotherapie in het ziekenhuis.

Door de kwaliteitsvisitatie laten de MBB’ers zien dat zij bereid zijn om de kwaliteit van zorg te laten toetsen en te verbeteren. Hiermee wordt voldaan aan het doel van de wet BIG, waarbij beroepsbeoefenaren in de zorg verantwoordelijk worden gesteld voor een systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van zorg.

Locaties

De drie ziekenhuislocaties van Treant Zorggroep.

Meer informatie

www.nvmbr.nl

Informatie over het coronavirus

Op www.treant.nl/corona vind je alle informatie over de maatregelen in onze ziekenhuizen en woonzorgcentra.

Belangrijke informatie over bezoek
Bezoek aan corona-patiënten op onze ziekenhuislocatie in Emmen is helaas niet mogelijk. Dit geldt voor patiënten met Covid-19 (uit deze regio én andere regio's) die zijn opgenomen op de Intensive Care, hartbewaking (CCU) en de speciale isolatieafdeling. Een ontzettend moeilijke maatregel voor patiënten en hun naasten, maar wel een die we moeten nemen om kwetsbare patiënten te beschermen. We houden familieleden natuurlijk op de hoogte van de situatie van hun naaste.
Voor patiënten die om andere redenen zijn opgenomen (non-Covid patiënten uit deze regio én andere regio's) is bezoek mogelijk van maximaal 1 gescreende persoon voor 1 uur per dag. Deze bezoekregeling geldt nu ook voor non-Covid patiënten op de Intensive Care, Eerste Hart Hulp, hartbewaking (CCU), Verloskunde, Kinderafdeling en Spoedeisende Hulp. 
Ook op onze locaties voor wonen en zorg is helaas geen bezoek meer mogelijk.
Voor patiënten die terminaal zijn, wordt een uitzondering gemaakt. Meer informatie


Patiënten op de andere ziekenhuisafdelingen mogen geen bezoekers meer ontvangen van buiten Drenthe, Groningen, Friesland en Overijssel. We willen zo de risico’s op verspreiding van het coronavirus tot een minimum beperken.

Bekijk de veelgestelde vragen voor patiënten en bezoekersvoor welke ziekenhuiszorg u op welke locatie terecht kunt tijdens de coronacrisis en de informatiepagina over coronazorg voor patiënten in De Horst (incl. veelgestelde vragen & informatie voor familieleden).