Kwaliteitsvisitatie MBB-ers › Treant Zorggroep

LET OP! Heeft u een afspraak, of vragen over bezoek en de bezoektijden? Kijk dan eerst op onze corona-informatiepagina.

Kwaliteitsvisitatie MBB-ers

De Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie (NVMBR) is de beroepsvereniging van MBB'ers (Medisch Beeldvormings- en Bestralings-deskundigen).

Binnen Treant Zorggroep zijn MBB'ers werkzaam op de afdelingen Radiologie, Nucleaire geneeskunde en Radiotherapie in het ziekenhuis.

Door de kwaliteitsvisitatie laten de MBB’ers zien dat zij bereid zijn om de kwaliteit van zorg te laten toetsen en te verbeteren. Hiermee wordt voldaan aan het doel van de wet BIG, waarbij beroepsbeoefenaren in de zorg verantwoordelijk worden gesteld voor een systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van zorg.

Locaties

De drie ziekenhuislocaties van Treant Zorggroep.

Meer informatie

www.nvmbr.nl