Borstvoedingscertificaat › Treant Zorggroep

LET OP! Heeft u een afspraak, of vragen over bezoek en de bezoektijden? Kijk dan eerst op onze corona-informatiepagina.

Borstvoedingscertificaat

In Nederland krijgen instellingen die voldoen aan de internationale vuistregels van het WHO/Unicef Baby Friendly Hospital Initiative het borstvoedingscertificaat via de Stichting Landelijke Zorg voor Borstvoeding. De stichting controleert elke drie jaar wie dit certificaat mogen ontvangen dan wel behouden. Ouders zijn zo gegarandeerd van de beste begeleiding bij het geven van borstvoeding.

Met dit certificaat laat Treant zien dat op alle ziekenhuislocaties gewerkt wordt volgens de standaarden voor borstvoeding van de WHO en Unicef. Zoals:

  • huid-op-huidcontact;
  • rooming-in (bij elkaar slapen);
  • voeden als de baby daarom vraagt in plaats van op vaste tijden;
  • voorlichting over het gebruik van (fop)spenen.

Treant heeft aangetoond processen te borgen en te werken volgens de nieuwste criteria.

Locaties

Ziekenhuislocatie Scheper in Emmen.