ALS-keurmerk voor revalidatiezorg › Treant Zorggroep

Op www.treant.nl/corona hebben wij al ons nieuws over corona gebundeld

ALS-keurmerk voor revalidatiezorg

De kwaliteit van zorg en het informeren van patiënten over de kwaliteit van de geboden behandelingen staat bij het keurmerk voorop.

De zorg voor patiënten met de spierziekte ALS die door ons ALS-behandelteam wordt geleverd is van goede kwaliteit en patiënten zijn tevreden over de zorg.

Het keurmerk is tot stand gekomen binnen het landelijk project ‘Kwalitatief goede ALS behandelteams’. Dit project is uitgevoerd door Spierziekten Nederland, het ALS centrum Nederland, ALS Patients Connected en de Vereniging van Revalidatieartsen (werkgroep neuromusculaire aandoeningen). Het keurmerk helpt ALS-patiënten een keuze te maken voor een ziekenhuis waar goede ALS-zorg wordt aangeboden.

Locatie

Ziekenhuislocatie Scheper in Emmen

Informatie over het coronavirus

Op www.treant.nl/corona vind je alle informatie over de maatregelen in onze ziekenhuizen en woonzorgcentra.

Belangrijke informatie over bezoek
Bezoek aan corona-patiënten op onze ziekenhuislocatie in Emmen is helaas niet mogelijk. Dit geldt voor patiënten met Covid-19 (uit deze regio én andere regio's) die zijn opgenomen op de Intensive Care, hartbewaking (CCU) en de speciale isolatieafdeling. Een ontzettend moeilijke maatregel voor patiënten en hun naasten, maar wel een die we moeten nemen om kwetsbare patiënten te beschermen. We houden familieleden natuurlijk op de hoogte van de situatie van hun naaste.
Voor patiënten die om andere redenen zijn opgenomen (non-Covid patiënten uit deze regio én andere regio's) is bezoek mogelijk van maximaal 1 gescreende persoon voor 1 uur per dag. Deze bezoekregeling geldt nu ook voor non-Covid patiënten op de Intensive Care, Eerste Hart Hulp, hartbewaking (CCU), Verloskunde, Kinderafdeling en Spoedeisende Hulp. 
Ook op onze locaties voor wonen en zorg is helaas geen bezoek meer mogelijk.
Voor patiënten die terminaal zijn, wordt een uitzondering gemaakt. Meer informatie


Patiënten op de andere ziekenhuisafdelingen mogen geen bezoekers meer ontvangen van buiten Drenthe, Groningen, Friesland en Overijssel. We willen zo de risico’s op verspreiding van het coronavirus tot een minimum beperken.

Bekijk de veelgestelde vragen voor patiënten en bezoekersvoor welke ziekenhuiszorg u op welke locatie terecht kunt tijdens de coronacrisis en de informatiepagina over coronazorg voor patiënten in De Horst (incl. veelgestelde vragen & informatie voor familieleden).