Ervaringen & klachten › Treant

Ervaringen & klachten

Ervaringen & klachten

Tevreden of juist niet?

Medewerkers van Treant doen er alles aan om u de best mogelijke zorg te bieden. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over bijvoorbeeld de bejegening of behandeling binnen onze organisatie. Door dat ons te laten weten, kunnen we samen naar een oplossing zoeken. Ook biedt u ons daarmee de mogelijkheid om onze zorgverlening en service te verbeteren.

Bespreek uw onvrede
U kunt uw onvrede het beste rechtstreeks met de desbetreffende medewerker of met het afdelingshoofd bespreken. Zij zijn zeker bereid het gesprek met u aan te gaan. Zo'n gesprek biedt u de kans om uw onvrede te uiten, en de medewerker of het afdelingshoofd kan een toelichting geven. Dit is vaak de kortste weg naar de oplossing van een klacht.

Niet opgelost?
Bent u desondanks toch niet tevreden, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Ook als u het moeilijk vindt om het gesprek aan te gaan met de desbetreffende medewerker of het afdelingshoofd, kunt u zich melden bij de klachtenfunctionaris. Dat kan telefonisch, schriftelijk, per e-mail of via één van de volgende klachtenformulieren:

Klachtenfunctionaris
De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig. Vanzelfsprekend wordt uw klacht vertrouwelijk behandeld. De klachtenfunctionaris biedt u de gelegenheid om uw verhaal te vertellen. Ook kan zij u helpen uw klacht te verduidelijken, past zij wederhoor toe en doet zij met uw toestemming, nader (dossier)onderzoek.

Eventueel worden partijen uitgenodigd voor een (bemiddelings)gesprek om vragen en onvrede bespreekbaar te maken. Daarbij heeft de klachtenfunctionaris de rol van gespreksleider. Het doel van zo'n gesprek is gezamenlijk te zoeken naar een oplossing voor de ontstane onvrede en om het vertrouwen tussen beide partijen te herstellen.

De klachtenfunctionaris registreert uw klacht, waarna deze wordt geanalyseerd en besproken met leidinggevenden en management. De organisatie kan zo leren van klachten en hiermee kan herhaling van vergelijkbare klachten in de toekomst mogelijk worden voorkomen.

Ook informeert de klachtenfunctionaris u over verdere procedures en mogelijkheden, zoals het indienen van een formele klacht voor een oordeel van de raad van bestuur, het indienen van een claim en de rol van de Geschillencommissie.

Formele klacht naar de raad van bestuur
Als bemiddeling geen oplossing biedt, kunt u uw klacht doorzetten naar de raad van bestuur van Treant en hen vragen een oordeel op de klacht te geven. U dient uw klacht schriftelijk in te dienen bij de raad van bestuur. De raad van bestuur geeft opdracht aan de interne onderzoekscommissie, bestaande uit tenminste twee door de raad van bestuur aan te wijzen functionarissen met een medische en juridische achtergrond, voor behandeling en onderzoek van de formele klacht. De commissie doet dossieronderzoek en gaat met beide partijen in gesprek. Vervolgens brengt deze commissie advies uit aan de raad van bestuur, die binnen zes weken een oordeel geeft. Deze termijn kan eenmalig met vier weken worden verlengd.

Schadeclaim naar aanleiding van een behandeling
Wanneer u vindt dat u schade hebt opgelopen of onkosten hebt gemaakt, kunt u Treant hiervoor aansprakelijk stellen. Hiervoor kunt u zich rechtstreeks richten tot de raad van bestuur. U kunt dit zelf doen of juridische bijstand dan wel een letselschadebureau inschakelen. De klachtenfunctionaris kan u helpen bij vragen of nader informeren over de juiste procedure. Hetzelfde geldt voor andere mogelijkheden, zoals een civiele procedure of een melding bij het tuchtcollege.

Geschillencommissie
Als het bemiddelingstraject en het schriftelijk oordeel van de raad van bestuur niet tot tevredenheid leiden, kunt u zich laagdrempelig (dus zonder advocaat) wenden tot de externe Geschillencommissie. De Geschillencommissie is onpartijdig en moet binnen zes maanden een onafhankelijke uitspraak formuleren. Ook kan deze commissie een schadevergoeding toekennen. Deze uitspraak is voor alle partijen bindend. Informatie over de procedure, de kosten en de termijnen leest u op www.degeschillencommissiezorg.nl.

Inzage in uw dossier
Om uw klacht goed te kunnen behandelen, is het meestal noodzakelijk dat de behandelaars van uw klacht inzage hebben in uw patiënten- of cliëntendossier. Dit gebeurt alleen met uw toestemming. Uiteraard worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor klachtenbemiddeling. Alle personen die betrokken zijn bij de afhandeling van klachten hebben een geheimhoudingsplicht.

Klachtenregeling

De volledige klachtenregeling van Treant (versie 2022) vindt u hier

Contact

Bent u ontevreden of heeft u een klacht over onze zorg, neem dan gerust contact op met een van onze klachtenfunctionarissen. Zij geven u vrijblijvend advies over de klachtenregeling en -procedure.

Contact met de klachtenfunctionaris

Via het formulier op de website (zie eerder op deze pagina) of rechtstreeks via telefoon, e-mail of post.

Klachten ziekenhuiszorg
- Ziekenhuislocatie Bethesda, Hoogeveen
- Ziekenhuislocatie Scheper, Emmen
- Ziekenhuislocatie Refaja, Stadskanaal
- Dialyseklinkiek Noord, Beilen
- Buitenpoli, Veendam

Klachten wonen en zorg
- Locaties Bilderdijk, Olden Kinholt, Weidesteyn, Tonckenshuys, Selkersgoorn, De Schutse, De Korenhof, De Schoel, De Paasbergen en Het Ellertsveld 
- Locaties De Horst, Holdert, Oostermarke, Valkenhof, Zuidermarke, Holtingerhof en Veltman 

Klachtenfunctionarissen

  • Mevr. drs. L. Behr 
  • Mevr. mr. M.J. Kaal
  • Mevr. drs. C.J. Niezen
  • Mevr. L. Zuidema

Telefoon: 088 129 01 53
E-mail: klachtenfunctionaris@treant.nl

Postadres:
Postbus 30.000
7900 RA Hoogeveen

Continue meting patiëntervaringen

Uw ervaring met onze zorg is voor ons een belangrijke bron van informatie. Bij Treant doen we daarom continu onderzoek naar uw ervaringen.  Als u bent geselecteerd voor deelname, dan ontvangt u daarover een e-mail met meer informatie en een link naar een vragenlijst. Hier vindt u informatie en de meest gestelde vragen en antwoorden. Ook kunt u op de locaties voor wonen en zorg uw ervaringen delen in de evaluatiegesprekken.

ZorgkaartNederland

De grootste ervaringssite in de zorgUw ervaringen kunnen een signaal zijn om zaken te verbeteren. Ook kunt u een review achterlaten op de landelijke website ZorgkaartNederland. ZorgkaartNederland is de grootste waarderingssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. Op deze website kunt u complimenten over zorgverlening geven en suggesties doen voor het verder verbeteren van onze zorg en dienstverlening.