Herinrichting ziekenhuiszorg Treant: veranderingen in 2020 › Treant Zorggroep

Op www.treant.nl/corona hebben wij al ons nieuws over corona gebundeld

Herinrichting ziekenhuiszorg Treant: veranderingen in 2020

Ziekenhuizen, huisartsen, ambulancediensten en zorgverzekeraars richten samen de zorg in de regio Drenthe en Zuidoost-Groningen anders in. Dit is nodig vanwege het tekort aan personeel, steeds strengere kwaliteitseisen en de veranderende zorgvraag. Zo zorgen we ervoor dat de zorg behouden blijft in de regio.

Voor Treant betekent dit dat ingewikkelde ziekenhuiszorg geconcentreerd wordt in Emmen en de ziekenhuislocaties in Stadskanaal en Hoogeveen weekziekenhuizen worden voor planbare zorg.

Emmen: complexe ziekenhuiszorg en spoedeisende hulp

De ziekenhuislocatie in Emmen wordt ingericht voor ingewikkelde zorgvragen. Dit zijn spoedopnames, acute of hoogrisico-operaties en diagnoses met een hoge waarschijnlijkheid van opname. Hiervoor dient een groot team van verschillende specialisten aanwezig te zijn. De afdeling Spoedeisende hulp (SEH) wordt uitgebreid en er wordt een nieuwe acute opname afdeling (AOA) geopend.

Hoogeveen en Stadskanaal: weekziekenhuizen met basisspoedpost

De ziekenhuislocaties van Treant Zorggroep in Stadskanaal (per 6 januari 2020) en Hoogeveen (per 6 april 2020) worden weekziekenhuizen voor zorg die geen directe haast heeft en die we goed kunnen plannen (planbare zorg).

Deze ziekenhuislocaties van Treant zijn dan vijf dagen per week geopend: van maandagochtend 07.00 uur tot vrijdagavond 20.00 uur. U kunt er terecht voor poliklinische afspraken, laboratorium- en röntgenonderzoek, planbare operaties, dagbehandelingen, nazorg na behandelingen en bloedprikken.

De afdelingen Spoedeisende hulp (SEH) worden basisspoedposten die zeven dagen per week van 08.00 tot 23.00 uur geopend zijn voor niet-levensbedreigende situaties, zoals een botbreuk of een snijwond.

De ruimte die vrijkomt op de ziekenhuislocaties in Hoogeveen en Stadskanaal gaan we inrichten met onder andere revalidatie- en herstelbedden voor kwetsbare ouderen. Treant breidt ook het aanbod aan gespecialiseerde zorgcentra uit: in Stadskanaal komt onder meer een centrum voor oogheelkunde en in Hoogeveen een centrum voor orthopedische ingrepen.

Zorg voor de regio (animatie)

Zorg voor de regio (animatie)

Meer informatie over het gezamenlijke plan Zorg voor de regio is te vinden op www.zorgvoorregio.nl.

Informatie over het coronavirus

Op www.treant.nl/corona vind je alle informatie over de maatregelen in onze ziekenhuizen en woonzorgcentra.

Belangrijke informatie over bezoek
Er is helaas geen bezoek mogelijk op de Intensive Care, hartbewaking (CCU) en de speciale isolatieafdeling voor corona-patiënten op onze ziekenhuislocatie in Emmen. Dit geldt voor álle patiënten die opgenomen zijn op deze afdelingen, zowel voor patiënten die besmet zijn met het coronavirus als voor patiënten die om andere redenen zijn opgenomen (patiënten uit deze regio én andere regio's). Een ontzettend moeilijke maatregel voor patiënten en hun naasten, maar wel een die we moeten nemen om kwetsbare patiënten te beschermen. We houden familieleden natuurlijk op de hoogte van de situatie van hun naaste. Ook op onze locaties voor wonen en zorg is helaas geen bezoek meer mogelijk. Meer informatie

Patiënten op de andere ziekenhuisafdelingen mogen geen bezoekers meer ontvangen van buiten Drenthe, Groningen en Friesland. We willen zo de risico’s op verspreiding van het coronavirus tot een minimum beperken.

Bekijk de veelgestelde vragen voor patiënten en bezoekers en voor welke ziekenhuiszorg u op welke locatie terecht kunt tijdens de coronacrisis